داخلی و ایمن

10 روز ضمانت بازگشت وجه - پشتیبانی 24 ساعته

Economic Host DNS Forwarder

LinHSU - DNS Forwarder
100 مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
1 دامنه قابل پشتیبانی
محل سرور ایران
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل

Economic Host Mailing

LinHSU - Mailing
500 مگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
محل سرور ایران
بینهایت عدد تعداد ایمیل
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل

Economic Host Personal

LinHSU - Personal
500 مگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
محل سرور ایران
1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
بینهایت تعداد دامین های جانشین
۳ عدد تعداد ایمیل
1 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Economic Host Special

LinHSU - Special
1گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
بینهایت تعداد دامین های جانشین
5 عدد تعداد ایمیل
3 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Economic Host Business

LinHSU - Business
5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
بینهایت تعداد دامین های جانشین
10 عدد تعداد ایمیل
5 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Economic Host Company

LinHSU - Company
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
2 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
بینهایت تعداد دامین های جانشین
10 عدد تعداد ایمیل
بینهایت عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Economic Host Organization

LinHSU - Organization
20 گیگابایت فضا
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
2 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
بینهایت تعداد دامین های جانشین
15 عدد تعداد ایمیل
بینهایت عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Economic Host Gold

LinHSU - Gold
60 گیگابایت فضا
بینهایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
5 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
بینهایت تعداد دامین های جانشین
بینهایت عدد تعداد ایمیل
بینهایت عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی