کولوکیشن

10 روز ضمانت بازگشت وجه - پشتیبانی 24 ساعته

تک یونیت سان

تک یونیت در دیتاسنتر سان
سیستم سرمایش گازی فوق العاده
ژنراتور برق اضطراری
دسترسی سریع
پهنای باند پرسرعت

دو یونیت سان

دو یونیت در دیتاسنتر سان
سیستم سرمایش گازی فوق العاده
ژنراتور برق اضطراری
دسترسی سریع
پهنای باند پرسرعت

سه یونیت سان

سه یونیت در دیتاسنتر سان
سیستم سرمایش گازی فوق العاده
ژنراتور برق اضطراری
دسترسی سریع
پهنای باند پرسرعت

۱/۴ رک سان

یک چهارم رک در دیتاسنتر سان
سیستم سرمایش گازی فوق العاده
ژنراتور برق اضطراری
دسترسی سریع
پهنای باند پرسرعت

1/2 رک سان

یک دوم رک در دیتاسنتر سان
سیستم سرمایش گازی فوق العاده
ژنراتور برق اضطراری
دسترسی سریع
پهنای باند پرسرعت

رک کامل سان

یک رک در دیتاسنتر سان
سیستم سرمایش گازی فوق العاده
ژنراتور برق اضطراری
دسترسی سریع
پهنای باند پرسرعت