ارزان و با کیفیت

10 روز ضمانت بازگشت وجه - پشتیبانی 24 ساعته

ایزابل کلود ایران اکونومی
سرور مجازی ایزابل کلود ایران اکونومی
مناسب برای یک ترانک و 10 داخلی
Iran Issabel Server Economy
G8-DL360
1 Core CPU 2620 V1
1x RAM 4G
15G HDD
Ticket Support = YES

شروع از
890,000 ريال
ماهانه
1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
ایزابل کلود ایران اکونومی 2
سرور مجازی ایزابل کلود ایران اکونومی
مناسب برای یک ترانک و 10 داخلی
Iran Issabel Server Economy
G8-DL360
2 Core CPU 2620 V1
1x RAM 4G
30G HDD
Ticket Support = YES

ایزابل کلود ایران شرکتی
سرور مجازی ایزابل کلود ایران شرکتی
مناسب برای سه ترانک و 30 داخلی
Company Issabel VDS Server
G8-DL360
4 Core CPU 2620 V1
2x RAM 4G
100G HDD
Ticket Support = YES

ایزابل کلود ایران شرکتی 2
سرور مجازی ایزابل کلود ایران شرکتی 2
مناسب برای سه ترانک و 50 داخلی
Company Issabel VDS Server
G8-DL360
6 Core CPU 2620 V1
2x RAM 4G
80G HDD
Ticket Support = YES

ایزابل کلود ایران سازمانی
سرور مجازی ایزابل کلود ایران سازمانی
مناسب برای پنج ترانک و 50 داخلی
Company Issabel VDS Server
G8-DL360
2 Core CPU 2620 V1
1x RAM 4G
100G HDD
Ticket Support = YES