هاست پرسرعت و قیمت مناسب

10 روز ضمانت بازگشت وجه - پشتیبانی 24 ساعته

Iran Economic Host Personal

LinHSU - Personal
500 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
محل سرور ایران
1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
0 عدد تعداد دامین های جانشین
10 عدد تعداد ایمیل
0 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Iran Economic Host Special

LinHSU - Special
1000 مگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
1 عدد تعداد وب های قابل میزبانی
2 عدد تعداد دامین های جانشین
5 عدد تعداد ایمیل
3 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Iran Economic Host Business

LinHSU - Business
1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
1 عدد تعداد دامین های جانشین
30 عدد تعداد ایمیل
1 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Iran Economic Host Company

LinHSU - Company
10 گیگابایت فضا
1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
1 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
0 تعداد دامین های جانشین
30 عدد تعداد ایمیل
1 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Iran Economic Host Organization

LinHSU - Organization
100 گیگابایت فضا
2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
2 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
5 عدد تعداد دامین های جانشین
50 عدد تعداد ایمیل
1 عدد تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی

Iran Economic Host Gold

LinHSU - GOLD
5 گیگابایت فضا
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
ایران محل سرور
2 عدد تعداد وب سایتهای قابل میزبانی
10 تعداد دامین های جانشین
100 تعداد ایمیل
1 تعداد کاربر FTP
DirectAdmin کنترل پنل
Linux Centos سیستم عامل
My SQL بانک اطلاعاتی