راه حلی با سرعت بالا

10 روز ضمانت بازگشت وجه - پشتیبانی 24 ساعته

سرور اختصاصی اچ پی IDC-HP001

Dedicated HP Server
G8-DL360
2x CPU 2620 V1
4x RAM 8G
2x SAS 300G
2x Power 460W
1x Port 1G
1x iLo Port
Ticket Support = YES

سرور اختصاصی اچ پی IDC-HP002

Dedicated HP Server
G8-DL360
2x CPU 2620 V1
4x RAM 8G
2x SSD 280G
2x Power 460W
1x Port 1G
1x iLo Port
Ticket Support = YES

سرور اختصاصی اچ پی IDC-HP003

Dedicated HP Server
G8-DL360
2x CPU 2620 V1
4x RAM 8G
2x SAS 600G
2x Power 460W
1x Port 1G
1x iLo Port
Ticket Support = YES

سرور اختصاصی اچ پی IDC-HP004

Dedicated HP Server
G8-DL360
2x CPU 2620 V1
4x RAM 8G
2x SAS 900G
2x Power 460W
1x Port 1G
1x iLo Port
Ticket Support = YES

سرور اختصاصی اچ پی IDC-HP005

Dedicated HP Server
G8-DL360
2x CPU 2620 V1
4x RAM 8G
2x SAS 300G
2x Power 460W
1x Port 1G
1x iLo Port
Ticket Support = YES